Krajský studentský sněm Pardubického kraje je spolek, který tvoří zástupci studentů středních škol
z Pardubického kraje. Sněm slouží k rozvoji komunikace a spolupráce mezi studenty, školami a krajem. 
Díky sněmu mají studenti možnost zapojit se do politického dění a hájit tak své zájmy, ať už na úrovni lokální nebo krajské. V rámci sněmu vznikají a jsou realizovány projekty, které jsou zaměřené na zlepšení studentského prostředí. Krajský studentský sněm Pardubického kraje funguje za podpory Pardubického kraje.​​​

O nás imageO nás image
Krajský studentský sněm, dále jen Sněm, je složen z pléna Sněmu a výborů Sněmu.

 Plénum je složeno ze zástupců středních škol, kteří byli demokraticky zvoleni a zastupují své spolužáky ve Sněmu. Plénum Sněmu má nejvyšší rozhodovací moc a je základem celého Sněmu. Z pléna je zvolen prezident, který zastupuje Sněm(y) v jiných krajích a dohlíží na dodržování Základní listiny, organizační tým, který zajišťuje chod webových stránek a svolává zasedání, předseda, který zastupuje Sněm navenek, komunikuje s Krajem a zodpovídá za chod celého Sněmu a místopředseda, který zodpovídá za chod výborů.

 Výbory Sněmu jsou tematicky rozřazeny a považují se za hlavní pracovní útvary Sněmu. Za každý výbor zodpovídá jeho předseda, který je přímo podřízen místopředsedovi Sněmu.
Struktura image

Základní listina Krajského studentského sněmu Pardubického kraje

Základní listina je "ústavou" našeho sněmu a odvíjí se od ní veškerá struktura a aktivity. Pro její změnu je třeba souhlas více než 2/3 přítomných.

Tomáš Ferdan

Prezident

Prezident Krajských studentských sněmů je pozice volená a to do odvolání. Prezidentův hlavní úkol je zprostředkovávat komunikaci mezi Sněmy a dávat pozor na dodržování základních listin. Je to člověk, který má všeobecný přehled o dění ve Sněmech a pokud si nebudete jisti koho oslovit se svým problémem, pak neváhejte kontaktovat našeho prezidenta. Ten Vám rád odpoví, nebo Vás přesměruje na jiného člena Sněmu.

Tomáš Martin Holub

Předseda

Předseda Sněmu je hlavou celé exekutivy a je volen na jeden kalendářní rok. Dohlíží na práci předsednictva a Sněmu a zodpovídá za něj. Taktéž je velice důležitou spojkou mezi Sněmem, studenty a krajem. Našeho předsedu můžete kontaktovat kdykoliv, pokud by Vás zajímalo něco ohledně fungování a dění ve Sněmu, či v případě spolupráce nebo mediálního zájmu.

Vít Zeman

Místopředseda

Místopředseda je opravdový tahoun všech projektů, které Sněm organizuje, a je volen na jeden kalendářní rok. Tento člověk zodpovídá za chod a provoz všech výborů a taktéž zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Naši místopředsedkyni neváhejte kontaktovat s otázkami týkajících se výborů, jednotlivých projektů a plánů Sněmu.

  •  10.6.2024 09:00
  •   Cejl 530/73, Brno-střed-Zábrdovice, Česko
  •  13.5.2024 15:00
  •   Komenského náměstí 125, Pardubice I-Staré Město, Česko

Festival studentských kapel

Více informací níže

Krajský turnaj ve florbale

Krajský turnaj ve florbale je turnaj pro týmy ze středních škol, které se nebojí utkat se se svými vrstevníky před publikem. Jde také o jednu z mála příležitostí pro utkání i mezi malými a lokálními týmy. Bude se konat v Pardubicích 23. května. Podmínkou účasti je sestavený tým nejlépe i se zálohou.

Krajský turnaj v počítačových hrách

Krajský turnaj v počítačových hrách je utkáním středoškolských týmů z celého Pardubického kraje. Jde především o event pro neprofesionální hráče. Právě pro ně tento contest přináší velkou příležitost, jak podložit své mistrovství v počítačových hrách reálnými výsledky. Účastníci se mohou těšit na League of Legends, Valorant, Hearth of Iron IV, Civilazation VI a Hearthstone.

Simulace na školách

Simulace na školách je projekt, který je určený primárně pro střední školy. Tento projekt uspořádá pro studenty simulaci různých veřejnosprávních orgánů, ve kterých budou účinkovat sami studenti, jako je například europarlament, poslanecká sněmovna, zastupitelstvo obce nebo i Krajský studentský sněm. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Přednáškový cyklus

Přednáškový cyklus je projekt pro pořádání přednášek pro školy a veřejnost. Tento projekt se zaměřuje na témata zajímavá a atraktivní pro mladou generaci a spolupracuje s Pardubickou univerzitou. Přednášky jsou pořádány v Pardubicích a na různých středních školách.

Festival studentských kapel pořádaný Výborem umění a kultury Krajského studentského sněmu Pardubického kraje se uskutečnil 10. 9. 2022. Festival se konal v parku Javorka v České Třebové. Představily se nám zde kapely nejen z Pardubického kraje. Právě v 16:30 festival zahájila alt-rocková kapela Sour sugar z Letohradu. Následovalo duo Romany Hylenové a Pavlíny Jebouské. Dále zahrála multižánrová kapela Emotionally Spoonfed z Prahy. Festival ukončila před devátou hodinou alt-rocková kapela Miagra pocházející z Ústí nad Orlicí. Vstupné na festivalu bylo dobrovolné. Během akce pršelo, ale i nepříznivé počasí účast neovlivnilo (desítky posluchačů). Výbor umění a kultury KSS PK je s festivalem spokojený, splnil očekávání.


V případě zájmu o organizaci či účast na tomto festivalu, prosím, kontaktujte nás na: vybor.umeni@snempk.cz

80

Částka daru

  • Komenského nám. 125/125, 530 02 Pardubice I, Česko
  • Zastupitelský sál - vstup z ulice Kláštěrní

Jsi středoškolák? Máte ve škole studentský parlament, který bys rád dále rozvíjel? Tím pádem jsi na správné stránce, neváhej se nám ozvat! :)

Pro více informací nám napište na info@snempk.cz

Prezenční listina ze sedmého zasedání KSS PK

Prezenční listina ze sedmého zasedání KSS PK

Prezentace listina z pátého zasedání 2023/2024

Prezentace listina z pátého zasedání 2023/2024

Prezenční listina z pátého zasedání 2023/2024

Prezenční listina z pátého zasedání 2023/2024

Prezentace ze čtvrtého zasedání Krajského studentského sněmu Pardubického kraje

Prezentace ze čtvrtého zasedání 2023/2024

Prezenční listina ze čtvrtého zasedání Krajského studentského sněmu Pardubického kraje

Prezenční listina ze čtvrtého zasedání 2023/2024

Prezentace ze třetího zasedání Krajského studentského sněmu Pardubického kraje

Prezentace ze třetího zasedání 2023/2024

Prezenční listina ze třetího zasedání Krajského studentského sněmu Pardubického kraje

Prezenční listina ze třetího zasedání 2023/2024

Prezentace z druhého zasedání 2023/2024

Prezentace z druhého zasedání 2023/2024

Prezenční listina z druhého zasedání 2023/24

Prezenční listina z druhého zasedání 2023/24

Prezentace z prvního zasedání 2023/2024

Prezentace z prvního zasedání 2023/2024

Tomáš Ferdan

Prezident

Prezident Krajských studentských sněmů je pozice volená a to do odvolání. Prezidentův hlavní úkol je zprostředkovávat komunikaci mezi Sněmy a dávat pozor na dodržování základních listin. Je to člověk, který má všeobecný přehled o dění ve Sněmech a pokud si nebudete jisti koho oslovit se svým problémem, pak neváhejte kontaktovat našeho prezidenta. Ten Vám rád odpoví, nebo Vás přesměruje na jiného člena Sněmu.

Ivo Černík

Předseda

Předseda Sněmu je hlavou celé exekutivy a je volen na jeden kalendářní rok. Dohlíží na práci předsednictva a Sněmu a zodpovídá za něj. Taktéž je velice důležitou spojkou mezi Sněmem, studenty a krajem. Našeho předsedu můžete kontaktovat kdykoliv, pokud by Vás zajímalo něco ohledně fungování a dění ve Sněmu, či v případě spolupráce nebo mediálního zájmu.

Ondřej Pitlach

Místopředseda

Místopředseda je opravdový tahoun všech projektů, které Sněm organizuje, a je volen na jeden kalendářní rok. Tento člověk zodpovídá za chod a provoz všech výborů a taktéž zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Naši místopředsedkyni neváhejte kontaktovat s otázkami týkajících se výborů, jednotlivých projektů a plánů Sněmu

Zápis z prvního zasedání ročníku 2023/2024

Zápis z prvního zasedání ročníku 2023/2024 Krajského studentského sněmu Jihomoravského kraje

Základní listina Krajského studentského sněmu Jihomoravského kraje

Základní listina Krajského studentského sněmu Jihomoravského kraje

  • Cejl 530/73, 602 00 Brno-střed-Zábrdovice, Česko
  • Aula
  •  Pátek od 9:00 do 13:00
 Prezidium Sněmů je orgán, který pomáhá prezidentovi Sněmů plnit jeho povinnosti, které jsou definovány dle sekce Vztahy a interakce mezi Sněmy Základní listiny,  a to zcela objektivně a nezaujatě. Prezidium se skládá z prezidenta Sněmů, který je jeho hlavou, z jeho inspektorů, diplomatů, delegátů a popřípadě dalších pozic vytvořených prezidentem Sněmů.
Hlavní úkol inspektorů Prezidia je prověřovat porušení Základní listiny a předcházet jim. Inspektoři by taktéž měli vyšetřovat různé zhoubné sociologické jevy ve Sněmech, jako je například šikana, manipulace, ostrakizace apod., a snažit se o jejich prevenci.
Úkolem delegátů je reprezentace domovského sněmu v určité celorepublikové či nadnárodní organizaci, do které byl zvolen nebo nominován. Strategii diplomacie konzultuje s prezidentem Sněmů a diplomaty.
 Jelikož jsou všechny pozice prezidia, kromě prezidenta Sněmů, založené na pravomocích prezidenta a nejsou nijak pevně definovány v Základní listině, jsou tvořeny a rušeny prezidentem Sněmů, který může do těchto pozic členy Sněmů jmenovat i odvolat.

Tomáš Ferdan

Prezident

Prezident Krajských studentských sněmů je pozice volená a to do odvolání. Prezidentův hlavní úkol je zprostředkovávat komunikaci mezi Sněmy a dávat pozor na dodržování základních listin. Je to člověk, který má všeobecný přehled o dění ve Sněmech a pokud si nebudete jisti koho oslovit se svým problémem, pak neváhejte kontaktovat našeho prezidenta. Ten Vám rád odpoví, nebo Vás přesměruje na jiného člena Sněmu.

Adam Ulčák

Diplomat

Diplomat je člověk, který pomáhá se strategickým plánováním diplomacie a jednání prezidia vůči Sněmům a především vůči celostátním iniciativám, či vnějším krajským iniciativám. Diplomat je jmenován a odvoláván prezidentem Sněmů.

Jaroslav Hruška

Diplomat a inspektor za KSS JMK

Inspektor Prezidia je pozice volená do odvolání. Inspektor je člověk, který nám dohlíží na dodržování domluvených pravidel, zejména pak na Základní listiny. Takový inspektor dohlíží ovšem i na well-being a zdraví kolektivu Sněmu. Je to preventista co se šikany, manipulace a dalších sociologických jevů týče. Našeho inspektora neváhejte oslovit, pokud by Vás něco tížilo, nebo pokud by něco náhodou nebylo dle Základních listin.

Stanislava Zelinková

Inspektor za KSS JMK

Inspektor Prezidia je pozice volená do odvolání. Inspektor je člověk, který nám dohlíží na dodržování domluvených pravidel, zejména pak na Základní listiny. Takový inspektor dohlíží ovšem i na well-being a zdraví kolektivu Sněmu. Je to preventista co se šikany, manipulace a dalších sociologických jevů týče. Našeho inspektora neváhejte oslovit, pokud by Vás něco tížilo, nebo pokud by něco náhodou nebylo dle Základních listin.

Prohlášení prezidenta Sněmů - Založení delegátů

Prohlášení prezidenta Sněmů ze dne 19.1.2024

Prohlášení prezidenta Sněmů - Založení inspektorů a diplomatů

Prohlášení prezidenta Sněmů o založení inspektorů a diplomatů ze dne 28.4.2023

Prohlášení prezidenta Sněmů - Odvolání předsedy KSS PK

Prohlášení prezidenta Sněmů ze dne 19.5.2022