Tomáš Ferdan

Prezident

Prezident Krajských studentských sněmů je pozice volená a to do odvolání. Prezidentův hlavní úkol je zprostředkovávat komunikaci mezi Sněmy a dávat pozor na dodržování základních listin. Je to člověk, který má všeobecný přehled o dění ve Sněmech a pokud si nebudete jisti koho oslovit se svým problémem, pak neváhejte kontaktovat našeho prezidenta. Ten Vám rád odpoví, nebo Vás přesměruje na jiného člena Sněmu.

Tomáš Martin Holub

Následník prezidenta Sněmů za KSS PK

Následník je člověk, který tráví čas a učí se od člověka, kterého má do budoucna zastoupit. Být následníkem prezidenta Sněmů ještě neznamená zaručeně vyhrát volby na prezidenta, ovšem je to téměř půlka cesty.

Adéla Krátká

Následník prezidenta Sněmů za KSS JMK

Následník je člověk, který tráví čas a učí se od člověka, kterého má do budoucna zastoupit. Být následníkem prezidenta Sněmů ještě neznamená zaručeně vyhrát volby na prezidenta, ovšem je to téměř půlka cesty.

Adam Ulčák

Diplomat

Diplomat je člověk, který pomáhá se strategickým plánováním diplomacie a jednání prezidia vůči Sněmům a především vůči celostátním iniciativám, či vnějším krajským iniciativám. Diplomat je jmenován a odvoláván prezidentem Sněmů.

Jaroslav Hruška

Diplomat a inspektor za KSS JMK

Inspektor Prezidia je pozice volená do odvolání. Inspektor je člověk, který nám dohlíží na dodržování domluvených pravidel, zejména pak na Základní listiny. Takový inspektor dohlíží ovšem i na well-being a zdraví kolektivu Sněmu. Je to preventista co se šikany, manipulace a dalších sociologických jevů týče. Našeho inspektora neváhejte oslovit, pokud by Vás něco tížilo, nebo pokud by něco náhodou nebylo dle Základních listin.

Stanislava Zelinková

Inspektor za KSS JMK

Inspektor Prezidia je pozice volená do odvolání. Inspektor je člověk, který nám dohlíží na dodržování domluvených pravidel, zejména pak na Základní listiny. Takový inspektor dohlíží ovšem i na well-being a zdraví kolektivu Sněmu. Je to preventista co se šikany, manipulace a dalších sociologických jevů týče. Našeho inspektora neváhejte oslovit, pokud by Vás něco tížilo, nebo pokud by něco náhodou nebylo dle Základních listin.

Diana Protivínská

Inspektor za KSS JMK

Inspektor Prezidia je pozice volená do odvolání. Inspektor je člověk, který nám dohlíží na dodržování domluvených pravidel, zejména pak na Základní listiny. Takový inspektor dohlíží ovšem i na well-being a zdraví kolektivu Sněmu. Je to preventista co se šikany, manipulace a dalších sociologických jevů týče. Našeho inspektora neváhejte oslovit, pokud by Vás něco tížilo, nebo pokud by něco náhodou nebylo dle Základních listin