Tomáš Ferdan

Prezident

Prezident Krajských studentských sněmů je pozice volená a to do odvolání. Prezidentův hlavní úkol je zprostředkovávat komunikaci mezi Sněmy a dávat pozor na dodržování základních listin. Je to člověk, který má všeobecný přehled o dění ve Sněmech a pokud si nebudete jisti koho oslovit se svým problémem, pak neváhejte kontaktovat našeho prezidenta. Ten Vám rád odpoví, nebo Vás přesměruje na jiného člena Sněmu.

Ivo Černík

Předseda

Předseda Sněmu je hlavou celé exekutivy a je volen na jeden kalendářní rok. Dohlíží na práci předsednictva a Sněmu a zodpovídá za něj. Taktéž je velice důležitou spojkou mezi Sněmem, studenty a krajem. Našeho předsedu můžete kontaktovat kdykoliv, pokud by Vás zajímalo něco ohledně fungování a dění ve Sněmu, či v případě spolupráce nebo mediálního zájmu.

Ondřej Pitlach

Místopředseda

Místopředseda je opravdový tahoun všech projektů, které Sněm organizuje, a je volen na jeden kalendářní rok. Tento člověk zodpovídá za chod a provoz všech výborů a taktéž zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Naši místopředsedkyni neváhejte kontaktovat s otázkami týkajících se výborů, jednotlivých projektů a plánů Sněmu