Základní listina Krajského studentského sněmu Pardubického kraje

Základní listina je "ústavou" našeho sněmu a odvíjí se od ní veškerá struktura a aktivity. Pro její změnu je třeba souhlas více než 2/3 přítomných.