Prezidium Sněmů je orgán, který pomáhá prezidentovi Sněmů plnit jeho povinnosti, které jsou definovány dle sekce Vztahy a interakce mezi Sněmy Základní listiny,  a to zcela objektivně a nezaujatě. Prezidium se skládá z prezidenta Sněmů, který je jeho hlavou, z jeho inspektorů, diplomatů, delegátů a popřípadě dalších pozic vytvořených prezidentem Sněmů.
Hlavní úkol inspektorů Prezidia je prověřovat porušení Základní listiny a předcházet jim. Inspektoři by taktéž měli vyšetřovat různé zhoubné sociologické jevy ve Sněmech, jako je například šikana, manipulace, ostrakizace apod., a snažit se o jejich prevenci.
Úkolem delegátů je reprezentace domovského sněmu v určité celorepublikové či nadnárodní organizaci, do které byl zvolen nebo nominován. Strategii diplomacie konzultuje s prezidentem Sněmů a diplomaty.
 Jelikož jsou všechny pozice prezidia, kromě prezidenta Sněmů, založené na pravomocích prezidenta a nejsou nijak pevně definovány v Základní listině, jsou tvořeny a rušeny prezidentem Sněmů, který může do těchto pozic členy Sněmů jmenovat i odvolat.